Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span>Wieża widokowa w Łobżenicy</span> <span>Gródek Krajeński</span> <span>Kolejka wąskotorowa – wjazd ciuchci do Łobżenicy</span> <span>Nabrzeże Łobżonki</span> <span>Meandry Łobżonki</span> <span>Dolina rzeki Kocuń</span> <span>Dożynki gminne w Dziegciarni</span> <span>Dolina rzeki Łobżonki</span> <span>Mostek nad Łobżonką</span> <span>Zima na Łobżonce</span> <span>Dziunin – makowe pola</span>
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Krótka charakterystyka gminy - Opis gminy - Prezentacja gminy - Dla turysty - Urząd Gminy Łobżenica.

 

Pobierz PDF

Krótka charakterystyka gminy

 
Krótka charakterystyka gminy

Łobżenica jest miastem, w którym ochroną konserwatorską objętych zostało 85 zabytkowych obiektów architektonicznych. W przeważającej większości pochodzą one z XVII i XIX wieku.

Łobżenica jest miastem, w którym chroniony i ceniony powinien być przede wszystkim układ przestrzenny. Miasto stanowi ciekawy przykład zespołu urbanistycznego: Stare i Nowe Miasto, siedziba właścicieli, południowe i północne przedmieściem grunty orne. Stare Miasto zachowało swój układ i charakter ulic średniowiecza. Nowe Miasto, regulowane w XIX wieku, posiada część ulic o układzie pierwotnym. Przykładem jest ulica Sikorskiego, przy której kiedyś znajdował się targ bydlęcy. Na terenie miasta zachował się obwód terenu dworskiego z wzniesieniem gdzie stał dwór i zasypane fosy.

Stare Miasto zostało wybudowane na planie, który kształtem przypomina trapez. W centrum znajduje się rynek, który kształtem zbliżony jest do kwadratu. Kwadrat ten jest lekko wydłużony na osi wschód-zachód. Z południowych narożników wybiegają w tym samym kierunku dwie ulice, które zbiegają się wrzecionowato w trakt wyrzyski. Z kolei z północnych narożników Starego Rynku wybiegają również dwie ulice. Mają one jednak układ równoleżnikowy, w kierunku wschodnim i zachodnim. Cechą charakterystyczną i podnoszącą walor zabytkowości miasta jest zachowany podział na parcele, które różnicowały mieszkańców ze względu na ich zamożność. Nowe Miasto również świadczy o zabytkowym układzie przestrzennym Łobżenicy. Nowe Miasto powstało w 1 połowie XV wieku. Zlokalizowane zostało na północy od starego, już istniejącego, miasta. Centrum stanowi rynek, o kształcie prostokąta, który wydłużony jest na osi północ-południe. Przez rynek przechodzi główny szlak komunikacyjny. Z narożników rynku odchodzą w kierunku zachodnim i wschodnim cztery ulice. W XIX wieku nastąpiła regulacja państwa, i wtedy to też centralnym punktem nowego miasta stał się, nieistniejący już w chwili obecnej, kościół staroluterański – Fromma.


Zamek

Świadectwem istnienia na terenie miasta Łobżenica zamku, jest wzniesienie, na którym obecnie zlokalizowany jest budynek szkoły podstawowej (tzw. małej szkoły). Data budowy zamku nie jest dokładnie określona. Źródła podają jednak, że budowla ta istniała już w XIV wieku. Zamek otoczony był fosą, która zasilana była wodą z kanału łączącego Jezioro Lepsze z Łobżonką.


Fara

Jest to zabytek architektoniczny, który został wzniesiony na przełomie XV/XVI wieku. Jest najstarszym i tym samym najcenniejszym zabytkiem architektonicznym Łobżenicy. W chwili obecnej jest to kościół parafialny, pod wezwaniem Świętej Trójcy. Kościół został spalony przez wojska szwedzkie w XVII wieku. Z uwagi na to, cechy gotyckie zachowane są tylko w prezbiterium. Ściany nawy w części przyziemia również świadczą o gotyckim pochodzeniu fary. Pozostałe części Kościoła zostały wybudowane po spaleniu w 1622 roku. W XX (1931-1932) wieku Kościół został rozbudowany i została przeprowadzona jego konserwacja. Podczas rozbudowy kościół przedłużono w części zachodniej. Wybudowano wieżę. Od strony północnej dostawiono niską nawę boczną. Rozbudowę upamiętniono poprzez umieszczenie w tynku daty 1932 (znaleźć ją można w szczycie frontonu po stronie wschodniej i w szczycie nad kaplicą południową ).

Fara jest budowlą orientowaną, murowaną z cegły, otynkowaną, salową na rzucie wydłużonego prostokąta. Z dwóch stron ołtarza znajdują się kaplice. Kaplica południowa została wzniesiona prawdopodobnie w 1662 roku. Druga z nich ma charakter barokowy. Krypta znajduje się na planie kwadratu. Jest ona podwyższona w stosunku do nawy głównej i nakryta kopułą. Wewnątrz, w tynku znajduje się inskrypcja nawiązująca do tradycji mówiącej, że pierwszy kościół w Łobżenicy powstał w 1141 roku. Na zewnątrz Kościoła, w jego północnej elewacji znajdują się dwie tablice upamiętniające męczeńską śmierć duchownych łobżenickich. Ściany nawy podzielone są gzymsami. Warta zobaczenia jest również rzeźba Chrystusa znajdująca się przy kościelnym cmentarzu (przy kościele św. Trójcy). Znajduje się ona od strony północnej. Na pomniku znajduje się postać Chrystusa uginającego się pod ciężarem dźwiganego na plecach krzyża. Na granitowym cokole mocowana jest rozetowymi trzpieniami marmurowa tablica w szarym kolorze, a na niej wyryta inskrypcja: PAMIĄTKA JUBILEUSZU ODKUPIENIA 1933-1934

Ołtarz główny w Farze (kościół pw. św. Trójcy)jest ołtarzem barokowym - pochodzącym z około 1662 roku. Był on wielokrotnie odnawiany i częściowo uzupełniany. Retabulum, czyli malowana nastawa ołtarzowa ustawiona w tylnej części ołtarza, jest architektoniczne, trójdzielne.

Ołtarze boczne są dwa. Lewy jest barokowy i pochodzi z II połowy XVII wieku. Został on silnie przekształcony. Znajdują się tam rzeźby czterech nierozpoznanych świętych oraz rzeźba Michała Archanioła w zwieńczeniu.

Prawy boczny ołtarz jest również ołtarzem barokowym, powstałym w III ćwiartce XVII wieku. Dekoracja ołtarza jest tzw. chrząstkowa. Na ołtarzu znajduje się rzeźba nieoznaczonego świętego i rzeźba świętego Wawrzyńca. W dolnej jego kondygnacji jest rzeźba św. Jana Nepomucena. Dwoje żołnierzy znajduje się w górnej części ołtarza.

W części nawowej również można podziwiać dwa ołtarze. Pierwszy z nich jest ołtarzem barokowym powstałym w około 1690 roku. Posiada on bogatą dekorację akantowo-kwiatową z rzeźbami dwóch świętych jezuickich (Ignacy i Franciszek Ksawery). Prawy ołtarz jest identyczny w ornamencie i pochodzi również z około 1690 roku. Znajdują się na nim rzeźby dwóch niewiast i dwóch aniołów.

Ambona w kościele nie ma wyraźnego żadnego stylu - pochodzi z około XIX wieku, ozdobiona jest rzeźbami czterech ewangelistów.

Na wystrój kościoła składają się jeszcze obrazy, rzeźby. Godny uwagi jest barokowy obraz św. Stanisława Kostki pochodzący z około XVII wieku jak również pochodzący z 1844 roku oraz Matki Boskiej z dzieciątkiem.

Cennymi rzeźbami są barokowa z 3 ćw. XVIII wieku rzeźba grupy Ukrzyżowania (Maria, Jan, Magdalena) nawiązująca do stylu gotyckiego. Krzyż odnawiany był w XVIII wieku. w podobnym stylu zachowana jest również rzeźba krucyfiksu w kruchcie północnej, który pochodzi z XVII wieku. Z kolei krucyfiks znajdujący się w zakrystii pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i obrazuje styl późnobarokowy. Sprzęt i akcesoria kościelne również są godne uwagi, zwłaszcza Monstrancja, kielichy i lichtarze.

Drugim kościołem w Łobżenicy, jest kościół pod wezwaniem św. Szczepana. Jest to kościół poewangelicki, który powstała w latach 1910-1911. Jest on zlokalizowany w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się kościoły ewangelickie. W 1580 roku wzniesiono pierwszy kościół ewangelicki – kościół św. Anny. W 1663 roku odebrano go ewangelikom i znajdował się on, do czasu jego rozebrania, w zarządzie parafii katolickiej. Ewangelicy wznieśli jednak kolejny kościół, o drewnianej konstrukcji, około połowy XVIII wieku. Został on zastąpiony w 1776 roku nową budowlą.

W Łobżenicy atrakcją jest również młyn, w obrębie którego znajdują się dwa spichrze. Pierwszy z nich znajduje się przy ulicy Sportowej. Jest on dwukondygnacyjny. Okres budowy to przypuszczalnie XVIII / XIX wiek. Okres budowy drugiego ze spichrzy jest znany – to II połowa XIX wieku. Jest to budowla trójkondygnacyjna, zlokalizowana tuż przy młynie. Oby dwa spichrze charakteryzuje drewniana konstrukcja szkieletowa. Zastosowane mają one niskie, dwuspadowe dachy.

Ciekawą architekturę prezentuje budynek starej apteki zlokalizowany w centrum miasta – przy ulicy 1 Maja 4. Pochodzi on z późnoklasycystycznego okresu, z połowy XIX wieku. Charakteryzuje go to, że jest budynkiem parterowym narożnym, sześcioosiowym, w części środkowej przechodzi w facjatę. Na świadectwo tego, że jest to budynek poapteczny w zwieńczeniu budynku, w trójkątnym przyczółku znajduje się profilowany w tynku znaczek eskulapa. Budynek apteczny był własnością pierwszego burmistrza Łobżenicy w II Rzeczypospolitej.

Miejsce, w którym zlokalizowana jest szkoła przy ulicy Sikorskiego, jest miejscem, gdzie kiedyś zbudowana była szkoła. Lokalizacja ta została specjalnie wybrana – gdyż nieopodal znajdował się kościół ewangelicki. Budynek szkolny wyróżnia się tym, iż jest murowany z cegły klinkierowej. Okna są prostokątne, zamknięte są odcinkowo ceglanym łukiem.

Ochroną konserwatorską objęty jest również budynek Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Budynek ten to dawna "pastorówka". Usytuowano ją naprzeciwko kościoła poewangelickiego, przy ulicy Sikorskiego. Została wzniesiona w formie willowej. Charakteryzuje ją wysoka podmurówka z cegły. Jest to budynek dwukondygnacyjny, tynkowany. Od frontu jest marmurowa tablica z herbem miasta i inskrypcją: "1366 1966 Tablica dla upamiętnienia 600-lecia Miasta Łobżenicy umieszczona na gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu zakończenia obchodów jubileuszowych"

Budynek, w którym obecnie znajduje się poczta został wzniesiony w 1892 roku. Budynek powstał w duchu manieryzmu niderlandzkiego. Jest to budynek ceglany z kamienną oprawą elewacji frontowej. Od frontu widoczny jest niewielki barokowy naczółek ze spływami i prostokątną płyciną pośrodku, w której widoczna jest trąbka pocztowa i inskrypcja datacyjna: 1892 rok.

Budynek, w którym obecnie znajduje się Bank Spółdzielczy został wzniesiony w 1910 roku. znajduje się na ulicy Wyrzyskiej, i jest jednym z obiektów które łatwo zauważyć wjeżdżając do Łobżenicy. To budynek charakterystyczny, bo murowany z czerwonej cegły, dwukondygnacyjny. Od frontu znajduje się facyjatka z nastawionym nań krzyżem. Kondygnacje są wyraźnie rozdzielone ryzalitem, z gwiazdowym motywem zdobniczym. Nad wejściem znajduje się prostokątny balkon. Otwory okienne, identycznie jak w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego, są prostokątne i zamknięte odcinkowym łukiem.

Istotnym dla historii Łobżenicy jest również budynek usytuowany przy ulicy Złotowskiej - gdzie obecnie znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Wcześniej w budynku tym mieścił się gmach sądu. W okresie okupacji hitlerowskiej było to miejsce kaźni wielu Polaków. Budynek pochodzi z końca XIX wieku. To budynek trójkondygnacyjny. Charakterystyczny jest znajdujący się na froncie niewielki naczółek z lunetą. Celem upamiętnienia wydarzeń okupacji przy wejściu do budynku znajduje się marmurowa tablica z inskrypcją: W TYM GMACHU W LATACH DRUGIEJ WJONY ŚWIATOWEJ OKUPANCI HITLROWSCY TORTULOWALI POLAKÓW.

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Związek Gmin Krajny w Złotowie
  • Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
  • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
  • Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”
  • Wielkopolska
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

MultiSMS - System Rozsyłania Wiadomości

Newsletter
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1939522
Dzisiaj:
424
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.162.64.108

Herb Gminy ŁobżenicaŁobżenica
Oficjalna strona gminy

 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Telefon / fax:
67 286 81 00 / 67 286 81 39

E-mail:
urzad@lobzenica.pl

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij