Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span>Wieża widokowa w Łobżenicy</span> <span>Gródek Krajeński</span> <span>Kolejka wąskotorowa – wjazd ciuchci do Łobżenicy</span> <span>Nabrzeże Łobżonki</span> <span>Meandry Łobżonki</span> <span>Dolina rzeki Kocuń</span> <span>Dożynki gminne w Dziegciarni</span> <span>Dolina rzeki Łobżonki</span> <span>Mostek nad Łobżonką</span> <span>Zima na Łobżonce</span> <span>Dziunin – makowe pola</span>
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Walory turystyczne - Turystyka - Dla turysty - Urząd Gminy Łobżenica.

 

Pobierz PDF

Walory turystyczne

 
Walory Turystyczne

Środowisko przyrodnicze

 

 1. 1. Park krajobrazowy

- pochodzi z połowy XIX wieku znajduje się w Trzeboniu.

 

 1. 2. Obszary chronionego krajobrazu:

To obszary położone w części gminy Łobżenicy: pn. „Dolina Łobzonki i Bory Kujańskie” obejmujące zasięgiem oprócz gminy Łobżenica, także miejscowości Lipka, Zakrzewo, Złotów i Wyrzysk. Powierzchnia ogólna obszaru – 17.240 ha – na podstawie rozporządzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Nr 13 z dnia 16 czerwca 1998 r)

 

 1. 3. Pomniki przyrody ożywionej:

- Dębno

- dwa dęby o obwodzie 362 cm i 330 cm zlokalizowane w parku– nr rej. 32

- grupa drzew: trzy platany klonolistne o obwodzie 290-430 cm; jeden jesion o obwodzie 370 cm – numer rej. 391 cm

- Chlebno:

- na aleji przy drodze do parku znajdziemy siedemdziesiąt cztery lipy o obwodzie do 330 cm -nr rej. 34

- możemy zobaczyć też kilka Dębów o obwodzie do 375 cm - numer rej. 35

- a także grupę drzew: dęby o obwodzie 27-450 cm; dwa platany obwód 250 i 330 cm; dwa cisy obwód 48 i 150 cm; jeden modrzew obwód 240 cm, jedna lipa obwód 360 cm – numer rej. 36

- Górka Klasztorna:

- na Ratajach znajdziemy Lipę o obwodzie 442 cm– numer rej. 37

- w parku przy Klasaztorze zobaczymy grupę 34 sztuk drzew; głównie dęby posadzone w dwóch rzędach parku – numer rej. 38

- w ogrodzie przy wejściu do klasztoru znajduję się Lipa o obwodzie 374 cm, numer rej. 320

- W Witrogoszczy przed leśniczówką zlokalizowana jest Lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm – numer rej. 746

- Obręb Łobżenica- grupa drzew: trzy buki zwyczajne o obwodzie 270, 275 i 280 cm – numer rej. 747

 

 1. 4. Parki:

- W Chlebnie znajdziemy park dworski z około XVIII-XIX wieku, numer rej. – A 313

- W Dębnie natomiast możemy obejrzeć park pałacowy z połowy XIX wieku o powierzchni 6,4 ha, numer rej.– A 393;

- W Górce Klasztornej możemy zobaczyć Park w Gaju Góreckim, numer rej. – A 266

- W Liszkowie zlokalizowany jest Park dworski z połowy XIX wieku, znajduje numer rej. – A 388

 

Obiekty archeologiczne

 

 1. 5. Grodziska

- Dżwierszno Małe

- stanowisko archeologiczne – stan 1 nr rej. A – 327

- grodzisko wczesnośredniowieczne A – 338

 

Zabytki urbanistyki i architektury

 

 1. 6. Pałace

- Chlebno- Pałac, ok. 1900 rok – nr rej. A – 591; oficyna pałacowa, k. XIX w – nr rej. A-592

- Dębno- Zespół pałacowo-parkowy; Pałac, mur z 187 roku, przebudowany w 1902 roku, kaplica p.w. MB Bolesnej, mur 1870r, zlewnia mleka, spichlerz – mur pocz. XXw. Stróżówka, gorzelnia – mur z XIX wieku, nieczynny cmentarz przypałacowy

- Trzeboń- Pałac z XVIII wieku, nr rej. A 303

 

 1. 7. Dwory

- Trzeboń- Pałac z XVIII wieku, nr rej. A 303

 

 1. 8. Obiekty i zespoły sakralne

- W Górce Klasztornej znajduje się przepiękny Kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, nr rej A 296; Barokowy Kościół z XVII w. z rokokowym ołtarzem głównym i obrazem matki Boskiej Góreckiej; najstarsze sanktuarium Maryjne w Polsce; zabytek sakralny to stojąca w kruchcie kropielnica, dawna chrzcielnica romańska

- W Dźwiersznie Wielkim możemy zobaczyć Kościół p.w. św. Mikołaja z 1869 roku nr. rej A-743

- Łobżenica

- Kościół parafialny p.w. św. Trójcy XV/XVI w. nr rej A- 653; barokowe wyposażenie z XVII w.

- Kościół filialny p.w. św. Szczepana 1910 rok nr rej A-654

- W Dębnie możemy obejrzeć Kaplicę pałacową z XIX w.

 

Upamiętnione miejsca historyczne

 

 1. 9. Miejsca martyrologii – oznaczone (zdjęcia!)

- W Łobzonce, w lesie przy drodze z Łobżenica do Złotowa znajduje się miejsce straceń ludności cywilnej w 1939r. usytuowane w lesie przy drodze z Łobżenica do Złotowa. Tablica pamiątkowa umieszczona jest na głazie otoczonym obramowaniem murowanym.

Ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa

braciom Polakom pomordowanym

na tym miejscu przez faszystowskich

oprawców dnia 11 listopada 1939 roku

w głębokim hołdzie i czci dla ich

męczeńskiej śmierci

za ojczyznę – Społeczeństwo

Łobżenicy i okolic

- W Piesnach, pomiędzy drogą Łobżenica – Złotów w lesie możemy zobaczyc dwie tablice pamiątkowe otoczone murowanym cokołem poświęcone ludności pomordowanej w czasie II wojny światowej usytuowane pomiędzy drogą Łobżenica – Złotów a wsią Piesno; w lesie.

OFIAROM HITLEROWSKIEGO BARBARZYŃSTWA W LISTOPADZIE 1939r

ŁOBŻENICA I OKOLICE

Tekst napisu umieszczonego na drugiej mogile:

OFIAROM HITLEROWSKIEGO BARBARZYŃSTWA W LISTOPADZIE 1939r

Wieś Piesno

 

10. Cmentarz, mauzolea, samotne mogiły (zdjęcia!)

- Łobżenica, ul. Sportowa, cmentarz wyznaniowy

- Mogiła zbiorowa pomordowanych w 1939 roku otoczona obramowaniem murowanym bez płyty nagrobkowej z napisem na mogile: „Tu spoczywają prochy 5 Polaków z Łobżenicy i okolic, pomordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku. Boże racz ich przyjąć do Swego Królestwa i obdarz ich pokojem wiecznym.”

- Pomnik z płytą nagrobkową poświęcony ofiarom terroru z okresu II wojny światowej z napisem na mogile „Pamięci ofiar hitlerowskiej dokonanej w 1939 r. w Górce Klasztornej”

- mogiła zbiorowa Powstańców Wielkopolskich.

Tekst napisu umieszczonego na mogile:

„POLEGŁYM POD WYSOKĄ W BITWIE O WOLNOŚĆ DNIA 8.1.1919

WOJCIECH KLUCZKA JÓZEF ORLIŃSKI CZEŚC ICH PAMIĘCI”

- W Chlebnie znajduje się cmentarz ewangelicki z XIX w. –nieczynny

- W Dębnie natomiast cmentarz przypałacowy z 1 poł. XX w., nieczynny

- W Dziegciarnii kolejny cmentarz ewangelicki XIX w, nieczynny

- W Dźwiersznie Małym- cmentarz ewangelicki, XIX w. nieczynny

- W Dźwiersznie Wielkim

- Cmentarz ewangelicki z XIX w, nieczynny

- Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w, przykościelny

- Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w., parafialny, czynny

- W Fanianowie cmentarz rzymsko-katolicki z XIX/XX w, parafialny, czynny

- W Górce Klasztornej:

- Cmentarz poklasztorny rzymsko-katolicki XVIII w., nieczynny

- Cmentarz rzymsko-katolicki, początek XX w. parafialny czynny

- W Kościerzynie Małym Cmentarz rzymsko-katolicki, początek XX w. parafialny czynny

- W Kruszce

- Cmentarz ewangelicki, XIX w., nieczynny

- Cmentarz ewangelicki XIX/XX w., nieczynny

- W Kunowie

- Cmentarz rzymsko-katolicki, XIX w - nieczynny (według tradycji był to cmentarz choleryczny)

- W Liszkowie

- Cmentarz ewangelicki, XIX w. - nieczynny

- W Luchowie

- Cmentarz ewangelicki, XIX w., nieczynny

- W Piesnach

- Cmentarz – grób zbiorowy Polaków rozstrzelanych w 1939 roku

- Cmentarz ewangelicki XIX/XX w., nieczynny

- Cmentarz ewangelicki XIX/XX w., nieczynny (Piesno Młyn)

- W Topoli

- Cmentarz ewangelicki XIX w., nieczynny

- W Trzeboniu

- Cmentarz ewangelicki XIX w., nieczynny

- W Wiktorówku

- Cmentarz ewangelicki XIX/XX w., nieczynny

- W Witrogoszczu

- Cmentarz ewangelicki XIX w., nieczynny

Miejsce Pamięci Narodowej – 1939 r.

 

11. Tablice pamiątkowe, epitafia:

- Łobżenica

- IHS Ks. Wacław Szałkowski Proboszcz łobżenicki 1927-1939 zginął za wiarę 11.XI.1939 r. w 50 roku życia – 26 roku kapłaństwa Ale Maria

Tablica na kościele p.w. św. Trójcy

- IHS Ks. Leonard Nowak wikariusz łobżenicki ur. 6.11.1908, wyrw. 2.5.1937 zginął za wiarę i Ojczyznę zamordowany przez Niemców 11.1..1939 Ave Maria

Tablica na kościele p.w. św. Trójcy

- 1773-1973 Zbiorcza Szkoła Gminna w Łobżenicy im. Komisje Edukacji Narodowej Tablica Pamiątkowa umieszczona na gmachu zbiorczej szkoły gminnej Łobżenicy w dniu nadania imienia Łobżenicy w grudniu 1973 r.

- 1366 1966 Tablica dla upamiętnienia 600-lecia miasta Łobżenicy umieszczona na gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu zakończenia obchodów jubileuszowych; Łobżenica listopad 1967; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łobżenicy

- Tablica – w tym gmachu w latach drugiej wojny światowej okupanci hitlerowscy torturowali Polaków

 

Zabytki techniki

 

12. Obiekty przemysłowe i rzemieślnicze (zdjęcia)

- W Piesnach znajduję się koło młyńskie.

W Łobżenicy znajdziemy:

- Wieże ciśnień

- Młyn wraz z dwoma drewnianymi spichrzami, o konstrukcji szkieletowej; pierwszy spichrz dwukondygnacyjny, zbudowany prawdopodobnie na przełomie XVIII/XIX w; drugi trójkondygnacyjny, wzniesiony tuż przy młynie w II poł.XIX w.

 

13. Budowle hydrotechniczne i wiatrowe:

- W Witrogoszczu - Jaz na rzece Łobzonka, piętrzenie rzeki Łobzonki w miejscowości Witrogoszcz, w kilometrze 45+736; rzędna piętrzenia max 100,28 m n.p.m.; zbiornik retencyjny powyżej tego jazu ma powierzchnię 17,25; ha, wraz z przepławką vertical slot. Przy jazie znajduje się małą, prywatna elektrownia wodna

W Łobżenicy - Jaz w Łobżenicy, na rzece Łobzonka, w kilometrze 38+990; piętrzenie maxymalne do 95,25 m n.p.m.; mała elektrownia wodna w budowie zlokalizowana przy nieczynnym młynie gospodarczym, wykorzystanie zastawki wodna przy młynie. W najbliższych latach planuje się przebudowę jazu (wielkopolski zarząd melioracji)

 

14. Zegary słoneczne i wieżowe (zdjęcia)

- Zegar wieżowy znajduje się na Kościele św. Szczepana w Łobżenicy

 

Muzea, archiwa, zbiory

 

15. Izby regionalne, izby pamięci narodowej, izby tradycji i historii

- W Łobżenicy możemy znaleźć Izbę muzealną; zbiór obejmuje przede wszystkim znaleziska archeologiczne, pamiątki cechowe, materiały dokumentujące działalność bractwa strzeleckiego, zdjęcia i archiwalia dokumentujące działalność lokalnych stowarzyszeń, materiały dokumentujące zbrodnie hitlerowskie w czasie okupacji, księga ludzi zasłużonych dla miasta i gminy

 

Obiekty i ośrodki kultury ludowej

 

16. Czynne ośrodki sztuki ludowej:

- W Luchowie możemy zobaczyć kowalstwo artystyczne

- W Łobżenicy klub skupiający - Twórców Ludowych – rzeźba, haft krzyżykowy, malarstwo, szydełkowanie,

 

Obiekty sportowe, wypoczynkowe i rekreacyjne

 

17. Kąpieliska niestrzeżone:

- W Trzeboniu – jezioro Trzebońskie Duże; znajdziemy tam pierwszą plaże: piaszczystą, pomost, parking, małą gastronomię, parking dla rowerów; druga plaża: piaszczystą

- W Trzeboniu – jezioro Trzebońskie Małe

- W Gródku Krajeńskim – jezioro Stryjewo; Plaża, pomost, ośrodek wypoczynkowy,

- W Luchowie – jezioro Luchowskie:

- Plaża, piaszczysta

- Plaża przy ośrodku wczasowym, pomost

- W Wlentynowie:

- jezioro Sławianowskie

- jezioro Ostrowite- Jezioro prywatne, plaża ogólnodostępna

- W Wiktorówku– jezioro Sławianowskie

- W Kunowie– jezioro Sławianowskie

 

18. Przystanie żeglarskie:

- WGródku Krajeńskim

- W Łobżenicy:

- Stadion Miejski im A.Graja

- Hala Sportowa

- Boiska Sołeckie- boiska w stanie dobrym, brak pomieszczeń towarzyszących, sanitariatów. Boiska znajdziemy w miejscowości: Kruszki, Piesno, Topola, Dębno, Liszkowo, Luchowo, Fanianowo, Rataje, Witrogoszcz, Ferdynandowo

 

19. Szlaki turystyczne:

a) Szlaki piesze:

- Łobżenica – Kujan; Szlak o długości 18 km od Łobżenicy, przez Górkę Klasztorną, Rudna, do miejscowości Kujan; szlak jest nieoznakowany

- Łobżenica – Kujan; Szlak o długości 13 km od Łobżenicy, przez Górkę Klasztorną, Piesno, Skic, Skicką Strugę do miejscowości Kujan; szlak jest nieoznakowany

b) Szlaki rowerowe:

- Na trasie Liszkowo, Fanianowo, Dębno i Dziunin, znajduje się międzynarodowa trasa rowerowa Euro-Ronte R-1; Na południowych obrzeżach gminy, śladem drogi powiatowej nr 29371 i 29367 przebiega fragment Międzynarodowej trasy rowerowej Euro-Ronte R-1, która rozpoczyna się nad Kanałem La Manche we Francji i prowadzi przez Niderlandy, Niemcy oraz Polskę do Kaliningradu w Rosji. Wzdłuż opisanej trasy położone są następujące miejscowości gminne; Liszkowo, Fanianowo, Dębno i Dziunin

- Regionalna trasa rowerowa R – 5; w skrajnym pasie drogi wojewódzkiej nr 242 i drogi powiatowej nr 29332, na kierunku Wągrowiec - Osiek nad Notecią - Łobżenica - Lipka, wyznaczono przebieg regionalnej trasy rowerowej R - 5. Jest to Szlak Pałuk i Krajny, który wiąże ze sobą kulturowo - przyrodnicze ośrodki obu podregionów i umożliwia powiązanie ze sobą rowerowych tras międzynarodowych

- Górka Klasztorna, Walentynowo, Szlak czerwony PL – 7007c; Długość ścieżki to 59,4 km. Trasa wiedzie przez: Piła- Zelgniewo- Śmiardowo Krajeńskie- Podróżna- Buntowo- Górka Klasztorna-Walentynowo- Kleszczyna- Złotów. Patronatem ścieżki jest PTTK.

- Walentynowo – Górka Klasztorna. Druga trasa została opracowana przez Nadleśnictwo Złotów. Szlak ma długość 51 km i wiedzie od Złotów – Kujan - Rudna - Walentynowo - Górka Klasztorna – Piesno –Skic –Skicka Struga – Kujan – Złotów.

 

20. Szlaki kajakowe:

- Na terenie gminy Łobżenica występuje taka atrakcja jak spływ rzeką Łobzonka, do jej Uścia do rzeki Noteć, długość 32,5 km

 

Komunikacja / obiekty o walorach krajoznawczo – turystycznych

 

21. Dworce autobusowe:

W Łobżenicy na placu Wolności znajdziemy dworzec autobusowy. Obsługa ruchu pasażerskiego odbywa się na trasie Piła - Wyrzysk - Łobżenica - Więcbork - Mrocza - Nakło nad Notecią lub Sępólno Krajeńskie oraz na trasach Piła - Wysoka - Łobżenica i Piła - Złotów - Łobżenica. Bez obsługi komunikacyjnej pozostaje miejscowość Dziegciarnia, skąd do najbliższego przystanku autobusowego w Topoli są 2 km.

 

Pozostałe

 

22. Inne:

- W Kunowie znajduję się kapliczka słupowa świętego Wawrzyńca – objęta ochroną konserwatorską.

- W Trzeboniu- kapliczka z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem XIX w., objęta ochroną konserwatorską.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Związek Gmin Krajny w Złotowie
 • Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”
 • Wielkopolska
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

MultiSMS - System Rozsyłania Wiadomości

Newsletter
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1938277
Dzisiaj:
182
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.198.4.166

Herb Gminy ŁobżenicaŁobżenica
Oficjalna strona gminy

 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Telefon / fax:
67 286 81 00 / 67 286 81 39

E-mail:
urzad@lobzenica.pl

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij